Միավորների կուտակում

Կուտակային ծրագրի կանոններ

 1. Կուտակային ծրագրին կարող են մասնակցել միայն 18+ տարիքի ֆիզիկական անձիք և իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչները։
 1. Մասնակիցը կարող է միանալ ծրագրին ներքոնշյալ քայլեր միջոցով․

2.1 Mytoy.am կայքում կատարում է գնումներ

2.2. Գրանցված է mytoy.am կայքում

 1. Հավաքված միավորները կարող են կիրառվել ծրագրի մասնակցի կողմից հաջորդ գնումների վճարման գումարի մասամբ փոխհատուցմամբ։
 1. Համաձայնվելով վերոնշյալ կետերին, դուք համաձայնվում եք միավորների կուտակման ծրագրի պայմաններին
 1. Բոնուսների կուտակման կարգը
  1. Միավորները կուտակվում են

-այն ապրանքներից, որոնց վրա չկա հավելյալ զեղչեր, կիրառվում է պրոմո կոդ կամ հատոկ առաջարկներ

-գրենական պիտույքների դեպքում չեն կուտակվում

-մնացած բոլոր ապրանքների դեպքում՝ ապրանքի գնի 3%-ով։

  1. Յուրաքանչյուր 1 բալ 1 դրամ է։ Բալերի արժեքի փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կանխավ կտեղեկացնի հաճախորդին
  1. Գնումը ավարտելուն պես կազմակերպությունը փոխանցում է տվյալ գնումից կուտակած միավորները գնորդի անձնական էջին։
  1. Միավորների ակտիվացումը տեղի է ունենում հաջորդ գնման ժամանակ։
  1. Վաճառողը իրավասու է դադարեցնել միավորների կուտակումը մասնակցի կողմից պայմանների չարաշահման, անբարեխիղճ գործողությունների կամ առավելությունների չարաշահման դեպքում։
    
  2. Եթե որևէ պատճառներով հնարավոր չի եղել գնումից ստացած միավորը փոխանցել մասնակցի էջին, ապա գնորդն իրավունք ունի գնումից հետո մինչև մեկ ամիս ժամկետում կապնվել կայքի աշխատակիցների հետ և ստանալ միավորները իր հաշվեհամարին։ Տվյալ գնման կտրոնի առկայությունը պարտադիր է։

 

 1. Միավորների դուրս գրման կանոնները

6.1 Միավորները չունեն կանխիկացման հնարավորություն և չեն կարող փոխանցվել դրամի տեսքով։

6.2 Միավորներն օգտագործվում են յուրաքանչյուր հաջորդ գնում կատարելու ժամանակ։

6.3 Մեկ գնման համար չեն կարող օգտագործվել երկու տարբեր էջերի միավորներ։

6.4 Ապրանքի վերադարձի դեպքում միավորները փոխանցվում են հետ՝ էջին։

6.5 Միավորների փոխանցման մեջ սխալ բացահայտելու դեպքում գնորդը կարող է դիմել աշխատակիցներին և ուղղել սխալը, բայց ոչ ավելի ուշ քան երեք աշխատանքային օրը։

7. Տեղեկատվություն միավորների մասին

Մասնակիցն իրավասու է տեղեկատվություն ստանալ իր միավորների մասին

 • Այցելելով իր անձնական էջ
 • Զանգահարելով կամ գրելով կայքին